INLOGGEN

Actueel

2 augustus 2018


Regels rondom vakantiemedewerkers en arbeidstijden

Regels rond vakantiewerk

Met vakantiewerkers (of vakantiekrachten) worden - in de meeste cao’s bedoeld: ‘scholieren en studenten die, in aansluiting op het volgen van onderwijs, in de vakanties tijdelijk werk verrichten’. Vaak gaat het bij vakantiewerkers om minderjarigen. De wet maakt, als het gaat om arbeidsomstandigheden en werktijden, onderscheid tussen:


Voor kinderen gelden wettelijke beperkingen voor toegestane werkzaamheden en werktijden. Voor de jeugdigen gelden die beperkingen vooral voor de werktijden. Meerderjarige vakantiewerkers (vanaf 18 jaar) vallen onder de algemeen geldende arbeidsomstandigheden- en arbeidstijdenregels. 


Werkzaamheden vakantiemedewerkers

Net als alle andere werknemers worden ook vakantiewerkers door de wet beschermd tegen werk dat gevaar oplevert of schadelijk is voor de gezondheid. Voor iedereen geldt dat arbeid die gevaarlijk is voor de gezondheid verboden is. Daarnaast zijn er aanvullende regels, per leeftijdsgroep:

De regels voor arbeidstijden

De wet beschermt kinderen en jongeren die vakantiewerk doen tegen te lange werkdagen of werken op te late tijdstippen. 

Tijd

Nieuwsoverzicht