INLOGGEN

Actueel

18 juli 2017


Welke vier verzuimgesprekken kan je voeren?

Welke vier verzuimgesprekken kan je voeren?
We maken een onderscheid tussen vier verschillende verzuimgesprekken:

1. Het gesprek bij de telefonische ziek/verzuimmelding
Luister en gelijk blijk van belangstelling en betrokkenheid. Wat is de situatie? Stel open vragen (wie, wat, waar, wanneer?).

2. Preventief verzuimgesprek

Je maakt je zorgen om een collega. Hij/zij ziet er moe uit, moppert veel, je vraagt je af of het wel goed met hem/haar gaat. Je hoeft niet te wachten tot deze collega zich ziek meldt! Je vraagt de collega apart voor een gesprek. In het gesprek probeer je de knelpunten te achterhalen, zowel privé als op het werk. Vervolgens moeten er oplossingen worden bedacht om verzuim te voorkomen.

Tip:
Vertel wat je ziet. Je observaties. En dat je je zorgen maakt. Je weet niet wat er aan de hand is, dus je zult het moeten vragen. Doe dit door middel van het stellen van open vragen: wat, hoe, wanneer? Vat samen wat je medewerker zegt. Vraagt hem/haar wat nodig is om beter in zijn/haar vel te zitten. Wat hij/zij zelf kan doen en wat de organisatie zou kunnen doen. Laat de medewerker met oplossingen komen!

3. Het terugkeergesprek
Dit voer je wanneer je medewerker weer terug op het werk is. Het kan veel informatie opleveren en herhaling voorkomen. Het verlaagt de drempel om een volgende keer met je in gesprek te gaan of om hulp te vragen.

Tip: Vraag hoe het met de medewerker is. Wat hij/zij nodig heeft om weer goed zijn/haar werk te kunnen doen.

4. Het frequent verzuimgesprek
Dit voer je bij twee verzuimmeldingen in een maand en wanneer je medewerker zich meer dan
3 keer in 1 jaar ziek meldt. Vooral frequent kort verzuim kan een voorbode zijn tot langere uitval, als een werk gebonden oorzaak niet wordt aangepakt. Het kan met arbeidsomstandigheden te maken hebben, of de inhoud van het werk, de verhoudingen met leiding en collega’s (bijv. een conflict) of omdat er iets wringt tussen wat het werk verwacht en wat er in de privésituatie wordt verwacht.

Tip: neem de uitdraai van de meldingen mee. Vertel dat het gesprek gaat over de afwezigheid van de medewerker. Praat dus niet over de klachten! Stel de vraag: “wat maakt dat jij twee of drie keer afwezig bent geweest?”. Vraag wat er aan de hand is en geeft daarna de medewerker ruimte om te antwoorden en laat hem/haar praten! Wat gaat de medewerker doen om vaker aanwezig te zijn? Je krijgt achterliggende problemen te horen. Deze kunnen op het werk betrekking hebben, maar ook privé van aard zijn. Vraag aan de medewerker wat hij/zij gaat doen om de problemen op te lossen. En vraag wat hij/zij denkt dat het bedrijf kan doen.  

Lees ook: hoe voer ik een ziekteverzuimgesprek?

Nieuwsoverzicht