INLOGGEN

Veelgestelde vragen voor opdrachtgevers

Waarom zou ik moeten kiezen voor payrolling van Go2 Payroll?

Het werken met payroll is interessant voor iedere organisatie die met personeel werkt, voor zowel kortlopende projecten als lange termijn trajecten. Als ondernemer heeft u met payroll het gemak van een externe afdeling personeelszaken, meer flexibiliteit in uw contracten, zijn uw risico’s voor ziekte en ontslag beperkt en tot slot kunt u financieel voordeel behalen door efficiënter in te kopen met payroll.

U hoeft zich met payroll dus niet meer hoeft te bekommeren over de wet en regelgeving betreffende arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken. Geen aangiften en afdrachten meer van het UWV, belastingdienst en pensioenfondsen krijgt met payroll. Geen kosten heeft van Arbodienst en ziekte verzuimverzekering en overige personeelsverzekeringen en geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding meer hoeft te doen. Wat een rust zou dat geven!

Wat is verschil tussen een Payroll organisatie en een uitzendbureau?

Een payroll organisatie en uitzendbureau lijken op elkaar voor wat betreft het te werk stellen van medewerkers bij derden. Echter er zijn een aantal wezenlijke verschillen.
  • Doet u zaken met een uitzendbureau dan werven en selecteren zij uw medewerker. In het geval u - kiest voor payroll gaat u zelf op zoek naar een geschikte medewerker, passend in de cultuur van uw bedrijf.
  • Bij payroll gaat de medewerker exclusief voor u aan de slag. Bij een uitzendbureau wordt de medewerker ook bij andere bedrijven te werk gesteld.
  • In veel gevallen heeft de opdrachtgever de intentie voor langere tijd met de medewerker aan de slag te gaan. Een uitzendkracht vangt vaak de pieken op.
  • Is uw medewerker ziek of met vakantie? Werkt u met een uitzendbureau dan dienen zij passende vervanging te organiseren. Een payroll organisatie doet dat niet.
  • Over het algemeen is een uitzendbureau duurder dan een payroll organisatie. Dit komt doordat zij meer werk moeten doen voor het te werk stellen of vervangen van een medewerker.

Is Payroll duur?

Uit onderzoek van Ernst & Young is gebleken dat payroll voor kleinere bedrijven (tot circa 40 medewerkers), vanuit kostenperspectief bekeken, een interessant alternatief is. Daarnaast levert het uitbesteden van uw personele verplichtingen een aanzienlijke tijdswinst. Het tarief van Go2 Payroll is een totaaltarief waarin alle kosten zijn verwerkt. U betaalt alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren. Op deze manier heeft u dus altijd vooraf volledige kostenkennis en komt u niet voor verrassingen te staan bij ziekte, vakantie etc. Arbeidsrechterlijke adviezen zijn voor opdrachtgevers van Go2 Payroll te allen tijde gratis.

Waarom kiezen andere werkgevers voor payroll?

In 2011 waren nog 144.000 werknemers werkzaam op basis van een payroll. In 2012 liep dit op naar 180.000 en de verwachting is dat in 2015 het aantal payroll medewerkers op zal lopen naar 218.000. Dat gebeurt vooral in de horeca, bij de overheid en in het onderwijs. Verreweg de grootste groep (72%) werkt in een mkb-bedrijf. In verhouding tot het aantal ZZP-ers is dit aantal echter nog gering, er werken momenteel 760.000 mensen als ZZP-er.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat werkgevers om meerdere redenen gebruikmaken van payroll; de behoefte aan flexibiliteit, de vereenvoudiging van de salaris- en personeelsadministratie en het voorkomen van financiële risico’s bij bijvoorbeeld ziekte en ontslag.

Onderzoeklaat zien dat met name kleine werkgevers vaak terughoudend zijn bij het aannemen van personeel, juist vanwege die financiële risico’s, de administratieve lasten en hoge kosten.

Payroll neemt deze drempels weg. De administratieve rompslomp - denk aan aangiften voor UWV en de Belastingdienst, pensioenverzekeringen, verzuimverzekeringen en de salarisadministratie - wordt de werkgever uit handen genomen. En bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid van werknemers ligt het risico bij de payroll organisatie. Deze ‘ontzorging’ leidt ertoe dat werkgevers makkelijker personeel in dienst nemen.

Welke CAO is van toepassing op mijn medewerkers?

Wij werken volgens de ABU-CAO (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Deze CAO is gedurende de gehele dienstbetrekking bij Go2 Payroll op uw medewerkers van toepassing. In deze CAO staat echter ook opgenomen dat uw medewerkers volgens dezelfde voorwaarden verloond zullen worden zoals deze gelden in uw huidige CAO. Soms gelden ook andere voorwaarden uit uw CAO voor de medewerkers van Go2 Payroll. Uiteraard verliest u niet de flexibiliteit zoals deze in de ABU-CAO is vastgelegd met het fasensysteem.

Is payroll ook voordelig voor mijn medewerkers?

Ja. Go2 Payroll dient uw medewerkers minimaal een gelijke beloning te bieden als uw huidige medewerkers en daarnaast ontvangen ze arbeidsvoorwaarden die minimaal gelijk zijn aan de voorwaarden die ze reeds hadden. Daarbij kunnen medewerkers gebruik maken van de collectieve zorgverzekering en onze collectieve ongevallenverzekering.

Hoe weet ik dat Go2 Payroll de omzetbelasting, loonbelasting en premie volksverzekering afdraagt aan de Belastingdienst?

Go2 Payroll ontvangt regelmatig een verklaring van goed betaalgedrag van de Belastingdienst. Ook kunt u bij Go2 Payroll gebruikmaken van een G-rekening. U stort dan 25% van uw factuur op deze geblokkeerde rekening waar enkel loonheffingen van afgeschreven kunnen worden. U bent dan altijd verzekerd voor de Wet Keten Aansprakelijkheid.

Ik besluit voor payroll te kiezen, hoe dan verder?

We starten met een korte intake waarbij we uw gegevens en voorkeuren vastleggen. U dient een aantal documenten te tekenen zoals onze algemene voorwaarden (u bent bij ons niet gebonden aan een contract voor een bepaalde periode) en de machtiging voor automatische -incasso. 

Daarna schrijven we uw medewerker(s) in op de loonlijst van Go2 Payroll. Hiervoor gebruiken wij het inschrijfformulier. Indien gewenst organiseren we een bijeenkomst voor uw medewerkers waarin we alle aspecten van payroll belichten en vragen van medewerkers kunnen beantwoorden.

De medewerkers ontvangen vervolgens van ons een arbeidsovereenkomst en u ontvangt een inleenbevestiging. 

Hierna kunnen we officieel aan de slag en kunt u wekelijks, 4-wekelijks of per maand de uren doorgeven. Dit kan via ons urenportaal op de website, maar dat mag ook gewoon per mail, fax of telefonisch.

Na ontvangst van de uren zorgt Go2 Payroll voor verloning van de medewerker (per week, 4 weken of per maand) en ontvangt u de factuur.

Ik heb een medewerker gevonden, hoe snel kan ik aan de slag met Payroll?

In principe kunt u vandaag nog beginnen met Go2 Payroll! Neem snel contact op met Go2 Payroll via 0591-659550.