INLOGGEN

Wat is payroll?

Voor medewerkers Go2 Payroll

Een payroll bureau neemt het juridische werkgeverschap over van het bedrijf waar u werkt, onze opdrachtgever. Dat betekent dat onze opdrachtgever (dus het bedrijf waar u werkt) graag met u wil samenwerken, maar alle (ingewikkelde) personeels- en salariszaken aan ons overlaat. U wordt daartoe op onze loonlijst geplaatst en bent dan ook daadwerkelijk bij ons in dienst, maar u werkt uiteraard op de werkvloer van de opdrachtgever en hij stuurt u ook aan. De opdrachtgever bepaalt ook uw salarisvoorwaarden, uiteraard rekening houdend met de wettelijk geldende regelingen en CAO’s.

De opdrachtgever heeft met het payroll systeem geen omkijken naar het opstellen van de arbeidsovereenkomst, het betalen van de salarissen en alles wat er verder bij het hebben van een medewerker komt kijken. Op deze manier weet de opdrachtgever zeker dat hij de zaken goed en netjes heeft geregeld voor zijn medewerkers. Daarnaast weet hij zeker dat de verplichtingen die horen bij het werkgeverschap worden nagekomen volgens de wettelijk geldende normen.

Omdat payroll een afgeleide is van het uitzendwezen wordt rekening gehouden met de CAO van het uitzendwezen, in ons geval de ABU-CAO. Echter is het volgens deze CAO verplicht rekening te houden met de salarisvoorwaarden van de CAO van het bedrijf van de opdrachtgever. Sommige CAO’s hebben ook nog andere voorwaarden gesteld. Dat verschilt dus per bedrijf.